dijous, 31 de març de 2011

Fulls informatius en psicosociologia

Afegeixo en aquest post 5 fulls informatius de diversos aspectes de la psicosociologia fets pel Servei de prevenció de la UPC, podeu trobar aquest material aquí.


dilluns, 21 de març de 2011

Acollida inicial en prevenció de riscos laborals

Una guia per a l'acolliment de nous treballadors de la Diputació de Barcelona el primer document i un model del manual a lliurar per a la nova incorporació. Està dirigit als ajuntaments però aplicable a empreses.

Si voleu anar al seu web, aquí.

diumenge, 20 de març de 2011

Vídeo: treballs amb exposició al soroll

Càpsula informativa de conscienciació dels riscos derivats dels treballs amb exposició al soroll de la Generalitat de Catalunya.

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.

Transcripció
A Catalunya, gairebé la meitat de les persones treballadores manifesta estar exposada a nivells de soroll elevats.

I 1 de cada 4 ha d’aixecar la veu per parlar amb els altres. Es diagnostica un tant per cent poc elevat de problemes d'audició, però molta gent en pateix.

(Subtitulat) La pèrdua de capacitat auditiva provocada pel soroll és una malaltia laboral i el dany és irreversible.

El soroll també pot causar problemes circulatoris, cardíacs,  malestar, irritació, estrès... i pot disminuir la percepció dels senyals acústics d'alarma. Com més elevat i perllongat sigui, major és el risc de patir danys.

Per això és tan important prendre mesures, com ara:
- Escollir màquines menys sorolloses, col·locar aïllaments, tancaments, recobriments, manteniment...
- Buscar noves formes d'organització, per reduir el temps d'exposició de les persones treballadores.
- I quan les altres opcions no siguin possibles, recórrer a la seva protecció individual.

Unes bones condicions de seguretat i salut a la feina eviten moltes malalties i accidents laborals.

A la feina, cap risc.
Generalitat de Catalunya.

Vídeo exposició al soroll

Powerpoint: trastorns múscul-esquelètics a l'hosteleria

Complerta presentació en powerpoint referent als trastorns múscul-esquelètics, en aquest cas referida als treballadors del sector de l'hosteleria.


Publica un missatge
L'he trobat en aquesta adreça.

Manual formatiu en prevenció de riscos laborals

Aquests dos documents corresponen a l'Institut Valencià de l'Administració Pública. Tal com es diu al seu web, és l'encarregat de que tots els empleats públics valencians rebin una formació en matèria de prevenció de riscos laborals. 

És material generalista el primer i el segon esta enfocat als treballs administratius que normalment porten a terme els funcionaris.

Guia Bàsica General de P.R.L.
Guia Específica de P.R.L

Per a baixar-lo directament del web

dissabte, 19 de març de 2011

Relat d'un accident amb tractor

Un altre dels relats fets per la UGT que tant m'agraden. És el darrer que he trobat, espero que en surtin més.

En aquest cas tracta d'un accident per bolcada d'un tractor, un dels principals riscos d'accident del mon de la pagesia degut a la combinació de pendents i girs, junt amb la manca de protecció per a bolcades que, encara avui dia, tenen molts de tractors.


Més documents preventius a l'enllaç del lateral

Higiene: amiant, calor i inhalació de contaminats

Afegeixo tres llibrets més de la Generalitat de Catalunya, de la col·lecció Quaderns de Prevenció. Útils per a la divulgació, el d'inhalació tracta tant els riscos biològics com químics, amb un interessant apartat referent als EPI's.
Més documents preventius els trobareu a la web quina adreça surt al lateral

dimecres, 16 de març de 2011

Sistema de Gestió en PRL

Aquí us porto el sistema documental de gestió de prevenció de riscos laborals de la Universitat Rovira i Virgili en zip. Hi ha tant el propi manual com els procediments d'aplicació. Poden ser útils com a guia per a la realització dels vostres propis sistemes de gestió de prevenció.


Si voleu accedir als documents des del seu web, podeu anar  aquí

dimarts, 15 de març de 2011

Relat d'un accident per atrapament

Un nou relat, per a tots els prevencionistes que gaudeixen llegint, d'aquesta col·lecció que tant m'agrada de la UGT.

Què útils que serien si tots poguéssim dedicar més temps a la lectura!

En aquest cas es tracta de l'accident d'un treballador d'ETT per atrapament de la ma ,en una màquina, amb resultat d'amputació.

La vida en un instant

Material informatiu temes varis

Una segona sèrie d'aquests fulletons de la Diputació de Barcelona. És informació resumida que tracta de temes concrets. Està adreçada, com l'anterior entrada, als ajuntaments però es aplicable a qualsevol sector.

Per trobar més a

Riscos generals i mesures preventives
Accidents de treball
Protecció de la maternitat
Equip de protecció individual (EPI)
Emmagatzematge i moviment de materials
Manipulació manual de càrregues
Treballs amb pantalles
Treballs a l'aire lliure amb sol i calor
Seguretat viària