Rao del bloc

Des que soc tècnic de prevenció m’he trobat molt sovint en dificultats per a poder redactar avaluacions, fitxes informatives, procediments,  presentacions... en català.

La causa és doble.
 
Per comoditat. La documentació de base en general és en castellà. Si treballaves al servei de prevenció d’una mútua d’accidents de treball, d’on sorgia gairebé tota la documentació preventiva fins fa pocs anys, et trobaves que la immensa majoria dels recursos disponibles, tot i algunes excepcions, eren  en castellà. Així, per a redactar en català, apart de necessitar una dedicació extra en temps,  es corria el perill d’anar en contra de la “filosofia” de l’empresa que et pagava la nòmina a final de mes.
 
Per exigències del treball. Amb l’excepció d’algunes empreses que volen la documentació en català (bàsicament  administracions públiques  i afins) al final sovint s’acaba redactant en castellà. Ja sigui perquè la empresa té la seu a Madrid,  o per a evitar fer-ho per duplicat en els dos idiomes. Són ja moltes vegades que després de fer un escrit en català l’he hagut de traduir.

Sigui per a o per b, al final és el prevencionista  el que rep si vol utilitzar la nostra llengua en prevenció. És necessari aplicar sempre un extra de dedicació... Temps que a la fi hem de treure de l’àmbit laboral o del familiar.

El resultat final és que la documentació preventiva d’accés públic en català es minoritària i està dispersa.

Per aportar el meu petit gra de sorra he decidit fer aquest bloc intentant aplegar els recursos que vaig trobant i que els autors han col•locat en descàrrega directa a les seves webs d’accés públic.